TOUR CÙ LAO CHÀM


Hệ thống đặt Tour hàng đầu Việt Nam. Hơn 300 tours du lịch ở Việt Nam v?Quốc tế

-31%
480.000

Xuất phát tại: Đà Nẵng - Hội An

Phương tiện: Xe Du Lịch

Hình thức: Tour Ghép Đoàn

Hình thức: 07h30 - 15h30

-33%
1.350.000

Xuất phát tại: Đà Nẵng - Hội An

Phương tiện: Xe Du Lịch

Hình thức: Tour Ghép Đoàn

Hình thức: 07h30 - 15h30

-29%
850.000

Xuất phát tại: Đà Nẵng - Hội An

Phương tiện: Xe Du Lịch

Hình thức: Tour Ghép Đoàn

Hình thức: 07h30 - 15h30

-44%
450.000

Xuất phát tại: Hội An

Phương tiện: Xe Du Lịch

Hình thức: Tour Ghép Đoàn

Hình thức: 08h30 - 15h30

TOUR QUẢNG NAM


Hệ thống đặt Tour hàng đầu Việt Nam. Hơn 300 tours du lịch ở Việt Nam v?Quốc tế

-50%
250.000

Xuất phát tại: Đà Nẵng - Hội An

Phương tiện: Xe Du Lịch

Hình thức: Tour Ghép Đoàn

Hình thức: 15h30 - 21h30

-40%
300.000

Xuất phát tại: Đà Nẵng - Hội An

Phương tiện: Xe Du Lịch

Hình thức: Tour Ghép Đoàn

Hình thức: 07h30 - 15h30

-17%
1.000.000

Xuất phát tại: Đà Nẵng - Hội An

Phương tiện: Xe Du Lịch

Hình thức: Tour Ghép Đoàn

Hình thức: 07h30 - 17h00

-31%
480.000

Xuất phát tại: Đà Nẵng - Hội An

Phương tiện: Xe Du Lịch

Hình thức: Tour Ghép Đoàn

Hình thức: 07h30 - 15h30

TOUR ĐÀ NẴNG


Hệ thống đặt Tour hàng đầu Việt Nam. Hơn 300 tours du lịch ở Việt Nam v?Quốc tế

-20%
680.000

Xuất phát tại: Đà Nẵng - Hội An

Phương tiện: Xe Du Lịch

Hình thức: Tour Ghép Đoàn

Hình thức: 07h30 - 15h30

-41%
500.000

Xuất phát tại: Đà Nẵng - Hội An

Phương tiện: Xe Du Lịch

Hình thức: Tour Ghép Đoàn

Hình thức: 07h30 - 18h00

-34%
1.650.000

Xuất phát tại: Đà Nẵng - Lý Sơn

Phương tiện: Xe Du Lịch

Hình thức: Tour 2 Ngày 1 Đêm

Hình thức: 06h00 - 17h00

-18%
1.230.000

Xuất phát tại: Đà Nẵng - Hội An

Phương tiện: Xe Du Lịch

Hình thức: Tour Ghép Đoàn

Hình thức: 07h30 - 17h00

ĐẶC SẢN-ẨM THỰC CÙ LAO CHÀM


GIỚI THIỆU

CÙ LAO CHÀM

Cù Lao Chàm là một địa điểm du lịch biển đảo rất nổi tiếng tại khu vực miền Trung, chỉ cách bờ biển Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam) khoảng 15 km, Cù Lao Chàm là một cụm đảo bao gồm 8 đảo được đặt tên hết sức dân dã gồm: Hòn Lao (pearl), Hòn Dài (long), Hòn Mồ (tomb), Hòn Khô mẹ, Hòn Khô con (dry), Hòn Lá (leaf), Hòn Tai (ear), Hòn Ông với khoảng 3.000 người đang sinh sống (ước tính vào năm 2012).
Đặt tour ngay

Địa Điểm Du Lịch Cù Lao Chàm


Cẩm nang thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực, các sự kiện và lễ hội tại Cù Lao Chàm

Tin Tức Kinh Nghiệm Du Lịch