Hòn Tai

Người ta đặt tên là Hòn Tai vì nó giống hình dạng của Tai người, diện tích của nó cũng tương đương với Hòn Lá và Hòn Dài, nằm về phía Nam của Cù Lao Chàm, đây cũng là một đảo hoàng, chỉ có khách du lịch, ở đây cũng có những rạn san hô đẹp

Vị trí Hòn Tai trên bảng đồ
Vị trí Hòn Tai trên bảng đồ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *